Netwerk Promosies


Meer spesiale aanbiedinge
Netwerk Borge:

Soek 'n Voertuig

Eiendom op Skou

  Landbou Snuffelgids

Dagboek

25

Mar 14


Veilingsdatums vir Kansa-krale
Lees meer...

20

May 14


Bonsmara: 2014 program
Lees meer...

09

Apr 14


Limousin: 2014 datums
Lees meer...

15

Apr 14


NWKV datums vir 2014
Lees meer...

Nuutste Nuus

Landbouers moet saamstaan


Netwerk Borge:

Landbouers moet saamstaan en uit een mond praat.
Dit was die deurlopende tema tydens die Agri Wes-Kaap se kongresse by Agri Klein Karoo op 5 Maart en Agri Outeniqua en Agri Hessequa op 19 Maart.
Albei kongresse is goed bygewoon en landbouers was gretig om te hoor wat agter die skerms gebeur het tydens arbeidsonrus op De Doorns en elders waar Agri Wes-Kaap lede onder groot druk kalmte moes handhaaf.
Die loonstakings was ‘n goed beplande aksie wat polities gedrewe is en wat wegkruip agter armoede, het Carl Opperman, uitvoerende bestuurder van Agri Wes-Kaap gesê. “Landbouers moet hulle klaarmaak daarvoor dat stakings voortaan deel sal wees van risikobestuur.”
Ten spyte van hierdie risiko's moet landbouproduksie met 80% toeneem om die mense op die Afrika-kontinent te voed – en daardie kos gaan van die winkelrakke af kom wat die landbouers daar gaan plaas.
“Ten einde produksie te verhoog sal landbouers moet meganiseer. Elke produsent voed 1 800 mense, en voedselsekerheid van ‘n hoë gehalte is die basis van die wêreldekonomie.
“Julle is nie meer sendelinge nie – julle is in die beroep om ‘n wins te maak. Julle gaan belasting betaal. Landbou gaan nie meer help nie – dit is die regering se taak.”
Cornie Swart, president van Agri Wes-Kaap, het gesê landbou kan nie meer onproduktiewe werkers bekostig nie. “Ons moet ons eie toekoms verseker, niemand anders gaan nie.”

Die minimumloon is ‘n emosionele kwessie, maar dit het en sal in toenemende mate daartoe lei dat landbou radikaal verander. “Alle landbouers kry swaar, ook die swart landbouers, wat ook werkgewers is en landbou op ‘n manier bekostigbaar moet maak.
Hy meen veral groenteboerdery gaan oor die landsgrense na die buurlande veskuif. “Meer as 30 uit die 54 lande op die kontinent soek hierdie ‘slegte boere’.” Die regering sleep voete met die hernuwing van bilaterale ooreenkomste met Afrika-lande waarmee Suid-Afrika landboubetrekking het. “As hierdie ooreenkomste nie in plek is nie, skep dit ‘n risiko vir ons landbouers in buurlande en elders in Afrika.”
“Ondernemings wat toemaak, soos McCain, Kango Wyne, is maar net die begin. Die nuwe minimumloon het die bedrywe wat klaar swaargekry het, die nekslag toegedien.”
Piet Lodder, hoof uitvoerende beampte van Agri Eden (wat Agri Klein Karoo, Agri Hessequa en Agri Outeniqua insluit), het gesê daar word reeds op ‘n hoë vlak onderhandel om die sluiting van albei besighede in nuwe geleenthede vir meer landbouers en meer werkgeleenthede te omskep.
Ander kwessies
Ander kwessies wat tydens die kongresse aandag geniet het, is die gewraakte diesel-logboeke, grondwaardasies, -belasting en bona fide-boere, indringerplante, elektrisiteitsheffing, jeugloonsubsidies en Seta’s, die ESTA-wet op grondbesetting, en brandbestryding.
Diesel-terugbetalings
Talle boere in die streek is beboet omdat hulle nagelaat het om die logboeke vir dieselverbruik op plase by te hou. Na mooipraat van Agri SA en Graan SA was SARS die landbouers dié keer genadig en sal nie verdere boetes ople nie, maar landbouers moet voortaan sorg dat die logboeke korrek op datum gehou word. Landbouers wat aangeslaan is moet steeds appelleer. Die vorms is op die Agri Eden Webblad beskikbaar. Opperman meen landbouers moet hul logboeke in orde kry en klou aan hierdie rabat. “Die regering kort geld, en ons moet alles doen om die rabat-voordeel te behou.”
Grondwaardasies, belasting en bona fide-boere
Grondwaardasies word gedoen om te bepaal hoeveel belasting betaal moet word. Ander bronne van inkomste vir landbouers, soos ‘n gastehuis of voerfabriek, kan die waardasies en die belastingaanslag ingewikkeld maak, omdat toerisme en nywerhede (en hul werkers) oor ‘n ander kam as landbou geskeer word. Die vraag ontstaan of bona fide-boere, wat ‘n plaas besit maar nie daarop boer nie, in aanmerking mag kom vir die 75% korting op belasting waarop landbouers geregtig is.
Indringerplante
Die probleem van satansbos word in die Klein Karoo hanteer met gif wat deur die departement van landbou beskikbaar gestel word. Inspekteurs moet onverwyld deur die nasionale departement van landbou aangestel word om die uitroei van die pesplant te monitor en desnoods boetes op te le waar grondeienaars versuim om hul kant te bring.
Elektrisiteitsheffing
Eskom gaan sy tariewe oor die volgende 5 jaar met 8% verhoog, wat landbouers se insetkoste verder gaan opskuif. Indringende vrae word gevra oor korting op elektrisiteitstariewe vir groot besighede soos Billiton. (Eskom het intussen bekend gemaak dat hy tariewe vir lewering van elektrisiteit aan munisipaliteite met 12% gaan opstoot.)
Jeugloonsubsidies en Seta’s
Jeugloonsubsidies kan landbouers help om werklose jeug in diens te neem. Die kan die leemte wat die verlies aan die Seta’s veroorsaak, in ‘n mate ondervang.
ESTA-wet
(Extention of Security of Tenure Act, 1997 (Act No 62 of 1997)
Die doelwitte van die ESTA-wet is om die regte van eienaars, werkers en plaasbewoners te beskerm, die regte van persone wat geregtig is om op plase te woon te beskerm, toestande vir harmonieuse verhoudings op plase en in landelike gemeenskappe te bevorder, en om gedissiplineerde produksie op plase ter verseker ter wille van voedselsekerheid.
Brandbestryding
Dit is noodsaaklik dat alle landbouverenigings ‘n brandplan het in geval van brand omdat derduisende rande se skade aangerig word tydens wegholveldbrande en tydend moorddadige protesaksies.
“Hierdie mooi land is ons land en ons as landbouers moet uit een mond praat en saamstaan, dan sal ons ‘n verskil maak in die gemeenskap, die munisipaliteit en die landbou,” het Opperman gesê.
 Navraag oor hierdie nuus berig

Verlangde inligting is gemerk met *.

U Naam *
 
U Van *
 
E-Posadres *
 
Kontak telefoonnommer *
 
Kontak my asb. *
  Ja Nee
U voorkeur kontak *
 
Boodskap Inhoud *
 
Sekuriteitskode   CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:
   
  

Nog Nuus

Dawie Roodt: Plan for unexpected events Dawie Roodt: Plan for unexpected events

The first step to financial independence is to be knowledgeable about the status of our finances, writes Dawie Roodt, chief economist of the Efficient Group.
Lees meer...

Sitrusgroep wil meer opkomende boere ontwikkel Sitrusgroep wil meer opkomende boere ontwikkel

Die Sondagsrivier-sitrusmaatskappy (SRCC) wil oor die volgende vier jaar plaaseienaarskap deur opkomende boere in die Oos-Kaap tot 30% bevorder.
Lees meer...

Grondeise: Tot 400 000 eise kan ingedien word Grondeise: Tot 400 000 eise kan ingedien word

'n Verwagte 400 000 grondeise kan ingedien word in die nuwe ronde wat vandeesmaand geopen het.
Lees meer...

Graan SA Oggendmarkverslag 11 Julie 2014 Graan SA Oggendmarkverslag 11 Julie 2014

Graan SA Oggendmarkverslag 11 Julie 2014
Lees meer...

Firearms: Are your's legal? Firearms: Are your's legal?

Are your firearms legal? Brig Aneeqah Jordaan shared the following information.
Lees meer...